Archive for the tag "baoli"

Agrasen ki Baoli. New Delhi, India